Crealin Vormgeving  is een bedrijf dat zich richt op het aan- en verkoop van vastgoed en de styling/design van woningen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Crealin Vormgeving, neem dan gerust contact op met Crealin Vormgeving.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. O.a.:

Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan u gebruikmaakt.
Voor identificatiedoeleinden.
Om klanten op de hoogte te houden van het project / de bestelling.
Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie.
Om met klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten.
Op het moment dat u contact opneemt met Crealin Vormgeving via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. De e-mail van Crealin Vormgeving wordt gehost bij Gethost. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gethost. De website en back-ups van de website worden gehost bij Gethost. Gegevens die u achterlaat op de website van Crealin Vormgeving zijn op de servers van Gethost opgeslagen. In het algemeen hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratie:  Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Rechten
Beveiliging
Gerechtvaardigd belang
Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden de gegevens van u op te vragen die bij Crealin Vormgeving vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@crealinvormgeving.nl  of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Crealin Vormgeving.
Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Crealin Vormgeving opgeslagen zijn in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Crealin Vormgeving al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Crealin Vormgeving vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Crealin Vormgeving niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Crealin Vormgeving uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@crealinvormgeving onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Crealin Vormgeving of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. En daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Crealin Vormgeving. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Crealin Vormgeving privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. Crealin Vormgeving verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Crealin Vormgeving via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Crealin Vormgeving de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Crealin Vormgeving met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Crealin Vormgeving behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Crealin Vormgeving dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ECrealin Vormgeving te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via inf0@crealinvormgeving.nl

Crealin Vormgeving

Cookies
Indien je onze website bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Winkelwagen